Welkom


“Mensen op een betrokken en professionele wijze bijstaan in een ingrijpende periode in hun leven geeft veel voldoening”

Per 1 januari 2024 bedraagt de indexering van de alimentatie 6,2%.

Rechtsgebieden


Met ruim 30 jaar ervaring kan mr. Dictus u deskundig bijstaan onder andere op het gebied van contractenrecht, incasso’s en is met name gespecialiseerd in familie- en jeugdrecht.(ondertoezichtstelling, afstamming en uithuisplaatsing)

Bij familierecht kunt u denken aan echtscheidingen en verbreking samenwoning, partner- en kinderalimentatie, omgangsregelingen, verdeling van gemeenschappelijke bezittingen en schulden, afwikkeling huwelijksvoorwaarden, gezagskwesties etc.

Mr. Dictus heeft zich gespecialiseerd in echtscheidingen, op tegenspraak en op gemeenschappelijk verzoek, ook wel bekend als echtscheidingsbemiddelingen of mediation.

Bij deze wijze van echtscheiding heeft u een gezamenlijke advocaat die de door u zelf te maken afspraken in een convenant en/of ouderschapsplan zal vastleggen. De echtscheidingsprocedure bij de Rechtbank wordt aldus aanzienlijk verkort en u hebt zelf de inhoud van de regelingen over bijvoorbeeld het gezag, omgang en alimentatie in de hand. De advocaat heeft voornamelijk een voorlichtende, bemiddelende en begeleidende rol. Als eenmanskantoor zijn de lijnen erg kort, de overheadkosten laag en zijn wij altijd goed bereikbaar.


Rechtsgebiedenregister
Mr. W.G. Dictus heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de navolgende rechtsgebieden geregistreerd: personen- en familierecht, jeugdrecht en algemene praktijk.

Informatie


Sinds 1984 is reeds aan de Stationsstraat nr. 5 te Oudenbosch, gemeente Halderberge, een advocatenkantoor gevestigd.

Op 14 mei 1988 is mr. Dictus na zijn studie Nederlands civiel recht aan de universiteit van Tilburg beëdigd tot advocaat. Na eerst bijna zeven jaar in Roosendaal op een middelgroot kantoor te hebben gewerkt heeft mr. Dictus op 1 oktober 1994 zich in Oudenbosch gevestigd. Ter verhoging van zijn kennis en vaardigheden op het gebied van onder andere echtscheidingen is mr. Dictus lid van de vereniging van familie- en jeugdrecht; Op het secretariaat is mevrouw S.M. Jas werkzaam.

Tarieven


Gratis spreekuur op ons kantoor
Mr. Dictus biedt tijdens een dergelijk gesprek de kans om persoonlijk kennis te maken en om vragen te stellen. Het gratis spreekuur duurt maximaal 30 minuten, is geheel vrijblijvend en kunt u via een telefonische afspraak maken. Er kan bijvoorbeeld een eerste inschatting van uw kansen in een eventuele procedure gemaakt worden. Mocht u na dit gesprek uw zaak bij ons in behandeling willen geven, dan zal er een nieuwe afspraak voor een intakegesprek met u worden gemaakt. Indien wenselijk kunt u ook folders met algemene informatie over tal van onderwerpen meekrijgen.

Samenwerkingsverband
Sinds medio 2022 werk ik samen met OJV advocaten te Roosendaal.

Algemeen
Indien u besluit om uw zaak op ons kantoor in behandeling te geven en u komt niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand bedraagt het uurtarief in 2024 € 196,- exclusief BTW en 2% kantoorkosten. Er wordt afgerekend aan de hand van het totaal aantal gewerkte uren. De eventuele te maken kosten, bijvoorbeeld uittreksels en griffierecht, worden doorberekend. Griffierechten zijn kosten die de Rechtbank in rekening brengt voor het voeren van een procedure.

Gesubsidieerde rechtsbijstand
Indien uw inkomen en vermogen onder bepaalde grenzen blijft hoeft u uw advocaat niet zelf per uur te betalen. Er kan alsdan een zogenaamde toevoeging worden aangevraagd, zodat de Raad voor Rechtsbijstand de kosten van de advocaat betaalt. De aanvraag wordt door mr. Dictus voor u gemaakt.

Er dient bij toewijzing van de aanvraag wel een eigen bijdrage te worden betaald die, afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen. Ook wanneer u voor een toevoeging in aanmerking komt dient u overigens de kosten van uittreksels en griffierechten zelf te betalen.

Nader informatie over de voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand kunt u vinden op de website www.rvr.org.

Incasso’s
Op het gebied van incasso’s wordt door mr. Dictus het zogenaamde incassotarief gehanteerd. Voor de voorwaarden verwijs ik u naar de pagina over incassozaken.

Contact


Indien u nadere informatie wenst, kunt u ons bereiken via onderstaande contactgegevens.

Stationsstraat 5
4731 GM Oudenbosch

Tel.: 0165 31 69 20
Fax.: 0165 32 01 76
E-mail: wdictus@xs4all.nl